foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
ogrody.kalina@gmail.com
Kontakt

"KALINA"

Rodzinne Ogrody Działkowe

Kontakt

Rodzinny Ogród Działkowy
"KALINA"
Kalina, Gmina Gniezno
62-200 GNIEZNO
przegródka nr 17
NIP 784-15-67-513
e-mail: ogrody.kalina@gmail.com

Konto bankowe:
Bank Spółdzielczy w Gnieźnie 
59 9065 0006 0000 0000 1658 0001

Administrator strony: admin@kalina.gniezno.pl

Telefony Alarmowe

 • Służby ratunkowe:
  112
 • Obsługa elektryczna: 
  724 328 777
 • Dyżurny Policji w Gnieźnie
  47 772 12 11

Z A W I A D O M I E N I E

Zarząd ROD „KALINA” w Kalinie gmina Gniezno zaprasza na

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE

Które odbędzie się w dniu 30.04.2019 (wtorek) w Miejskim Ośrodku Kultury ul. Łubieńskiego.

Początek obrad:

 • w I terminie godz. 1700
 • w II terminie godz. 1730

PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie zebrania.

2. Wybór Przewodniczącego i Prezydium Zebrania. Wyznaczenia protokolanta.

3. Zatwierdzenie porządku obrad.

4. Zatwierdzenie regulaminu walnego Zebrania sprawozdawczo-wyborczego.

5. Wybór Komisji Mandatowej, Wyborczej oraz Uchwał i Wniosków.

6. Sprawozdanie Zarządu ROD z działalności za 2018 r. (merytoryczne i finansowe) oraz za kadencję.

7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ROD z działalności w 2018 r.

8. Ocena działalności Zarządu ROD za 2018 rok oraz za kadencję przez Komisję Rewizyjną ROD wraz z wnioskiem w sprawie absolutorium.

9. Projekt programu działania na kadencje 2019-2022.

10. Projekt planu pracy na 2019 rok.

11. Projekt preliminarza finansowego ROD na 2019 rok.

12. Ocena preliminarzy finansowych ROD na 2019 rok przez Komisję Rewizyjną.

13. Sprawozdanie Komisji Mandatowej.

14. Dyskusja.

15. Sprawozdanie Komisji Uchwał i wniosków. Głosowanie:

1) Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu ROD w 2018 roku oraz za kadencję.

2) Zatwierdzenie sprawozdania finansowego na 2018 rok.

3) Uchwała w sprawie absolutorium dla ustępującego Zarządu ROD.

4) Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ROD za 2018 rok i za kadencję.

5) Ustalenie składu liczbowego Zarządu ROD i Komisji Rewizyjnej ROD.

• Przedstawienie przez Komisję Wyborczą kandydatów do Zarządu ROD, Komisji Rewizyjnej ROD i na delegatów na Okręgowy Zjazd Delegatów PZD.

6) Wybory Zarządu ROD, Komisji Rewizyjnej ROD i delegatów na Okręgowy Zjazd Delegatów PZD.

7) Uchwalenie opłat ogrodowych i terminu ich wnoszenia na 2019 r.

8) Uchwalenie realizacji zadania inwestycyjnego (remontowego), w tym partycypacji finansowej działkowców (tylko w przypadku podjęcia inwestycji).

9) Uchwalenie innych uchwał dotyczących ogrodu.

10) Uchwalenie planu pracy na 2019 rok i programu działania na okres kadencji.

11) Uchwalenie preliminarza finansowego na 2019 rok.

16. Sprawy różne.

17. Zakończenie obrad.

 

Uprawnieni do udziału w walnym zebraniu PZD będą mogli zapoznać się z materiałami sprawozdawczymi w dniu 26 kwietnia 2019 r. w godzinach 16-17 w biurze ROD.

 

Prosimy o czytanie informacji na tablicach ogłoszeń i na naszej stronie internetowej.

W dniu 6 kwietnia (sobota) o godz. 10-tej zostanie włączona woda z jeziora. 

 

Informację w sprawie przetwarzania dany osobowych działkowca przez PZD proszę podpisać i dostarczyć osobiście do biura lub wysłać na adres Zarządu ROD Kalina.

 

Prezes ROD
Andrzej Klimuk

 

Z galerii

Kalina na FB

Dołącz do grupy na Facebook'u
Dyskutuj, dodawaj zdjęcia, ogłaszaj...

Przycinanie drzew

Profesjonalne przycinanie drzew z podnośnika koszowego
Waldemar Lewandowski
692-335-248

Wywóz szamba

Wywóz szamba
Waldemar Lewandowski
692-335-248