foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
ogrody.kalina@gmail.com
Kontakt

"KALINA"

Rodzinne Ogrody Działkowe

Kontakt

Rodzinny Ogród Działkowy
"KALINA"
Kalina, Gmina Gniezno
62-200 GNIEZNO
przegródka nr 17
NIP 784-15-67-513
e-mail: ogrody.kalina@gmail.com

Konto bankowe:
Bank Spółdzielczy w Gnieźnie 
59 9065 0006 0000 0000 1658 0001

Administrator strony: admin@kalina.gniezno.pl

Telefony Alarmowe

 • Służby ratunkowe:
  112
 • Obsługa elektryczna: 
  724 328 777
 • Dyżurny Policji w Gnieźnie
  47 772 12 11

ZAWIADOMIENIE

Zarząd ROD "KALINA" w Kalinie gmina Gniezno zaprasza na

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE

Które odbędzie się w dniu 05.04.2018 (czwartek) w Miejskim Ośrodku Kultury przy ul. Łubieńskiego 11.

Początek obrad: w I terminie godz. 16:30, w II terminie godz. 17:00

Porządek obrad:

 1. Otwarcie zebrania
 2. Wybór przewodniczącego
 3. Zatwierdzenie porządku obrad
 4. Zatwierdzenie Regulaminu Walnego Zebrania Sprawozdawczego
 5. Wybór Komisji Mandatowej oraz Uchwał i wniosków
 6. Sprawozdanie Zarządu ROD z działalności za 2017 r. (sprawozdanie merytoryczne i finansowe)
 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ROD z działalności w 2017r.
 8. Ocena działalności Zarządu ROD przez Komisję Rewizyjną ROD za 2017 rok z wnioskiem o przyjęcie sprawozdania
 9. Projekt planu pracy na 2018 rok
 10. Projekt preliminarza finansowego na 2018 rok
 11. Sprawozdanie Komisji Mandatowej stwierdzające prawomocność obrad
 12. Dyskusja
 13. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu ROD w 2017r.
 14. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2017 rok
 15. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ROD za 2017 rok
 16. Przedstawienie i wybór kandydata na delegata na Okręgowy Zjazd Delegatów PZD
 17. Uchwalenie opłat ogrodowych i terminu ich wnoszenia na 2018r.
 18. Uchwalenie realizacji zadań inwestycyjnych w tym partycypacji finansowej działkowców
 19. Uchwalenie planu pracy na 2018r.
 20. Uchwalenie preliminarza finansowego na 2018 rok
 21. Uchwalenie innych uchwał dotyczących działalności ogrodu
 22. Sprawy różne
 23. Zakończenie obrad

Materiały sprawozdawcze dostępne są do wglądu w dniu 31 marca w godzinach 16-17 w biurze ROD.

Prezes ROD

Andrzej Klimuk


Informacje dodatkowe

Zarząd proponuje następujące opłaty w 2018 r.:

 1. Składka członkowska od działki - 6,00zł - bez zmian
 2. Opłata ogrodowa za 1m2 działki - 0,73zł - wzrost o 1 grosz
 3. Opłata energetyczna od działki - 15,00zł lub 30,00zł*
 4. Opłata wodna od działki - 15,00zł lub 25,00zł*
 5. Wywóz nieczystości od działki - 85,00zł lub 30,00zł*
 6. Fundusz Rozwoju - 70,00zl - bez zmian

* - pozycja dotyczy mieszkających na działce)

Planowane inwestycje w 2018 r.:

 1. Doposażenie placu zabaw - koszt 4000,00 zł
 2. Zabezpieczenie boiska do piłki nożnej od strony alei Lipowej (niewykonane w 2017 z powodu braku wykonawcy) - koszt 6000,00 zł
 3. Wymiana szafek energetycznych 5 szt.- koszt 12000,00 zł
 4. Monitoring trzech bram i śmietników - koszt około 10000,00 zł
 5. Naprawa dróg - koszt około 40000,00 zł (aleja Cisowa od bramy małej do hydroforni, aleja Cyprysowa od bramy małej do hydroforni, aleja Jodłowa od drogi głównej do hydroforni, aleja Konwaliowa od drogi głównej do płotu od strony Trzemeszna) - decyzje zostaną podjęte po pozyskaniu wykonawcy i ustaleniu kosztów napraw.

Razem planowane inwestycje to 72000,00 zł co daje koszt na jedną działkę 156,00 zł. Ponadto informujemy, że rachunek zysków i strat na koniec 2017 roku był dodatni i wynosił 34634,86 zł. Natomiast fundusz rozwoju na koniec 2017 roku był także dodatni i wynosił 34634,86 zł. Po podjęciu uchwały przez Zarząd i Walne Zebranie o przeksięgowanie wyniku rachunku zysków i strat na fundusz remontowy będzie można przeprowadzić planowane inwestycje bez konieczności zwiększenia opłaty na fundusz inwestycyjny.

Przeprowadzone w 2017 roku pomiary geodezyjne działek powodują konieczność uaktualnienia powierzchni większości działek. Po zatwierdzeniu chwały nr 4/2018 zarządu przez walne zebranie działkowcy, których powierzchnie działek uległy zmianie otrzymają aneksy. Opłaty od zmienionej powierzchni działek będą obowiązywały od 2019 roku.

Zarząd ROD "KALINA" zwraca się do działkowców o oznakowanie każdej działki numerem, a do działkowców którzy zamieszkują na terenie ROD o umieszczenie na furtce skrzynki na listy.

Prosimy o czytanie ogłoszeń na tablicach ogłoszeń i na naszej stronie internetowej www.kalina.gniezno.pl 

W dniu 7 kwietnia (sobota) o godz. 10:00 zostanie włączona woda z jeziora.

Z galerii

Kalina na FB

Dołącz do grupy na Facebook'u
Dyskutuj, dodawaj zdjęcia, ogłaszaj...

Przycinanie drzew

Profesjonalne przycinanie drzew z podnośnika koszowego
Waldemar Lewandowski
692-335-248

Wywóz szamba

Wywóz szamba
Waldemar Lewandowski
692-335-248