foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
ogrody.kalina@gmail.com
Kontakt

"KALINA"

Rodzinne Ogrody Działkowe

Kontakt

Rodzinny Ogród Działkowy
"KALINA"
Kalina, Gmina Gniezno
62-200 GNIEZNO
przegródka nr 17
NIP 784-15-67-513
e-mail: ogrody.kalina@gmail.com

Konto bankowe:
Bank Spółdzielczy w Gnieźnie 
59 9065 0006 0000 0000 1658 0001

Administrator strony: admin@kalina.gniezno.pl

Telefony Alarmowe

 • Służby ratunkowe:
  112
 • Obsługa elektryczna: 
  724 328 777
 • Dyżurny Policji w Gnieźnie
  47 772 12 11

Zarząd ROD "KALINA" w Kalinie gmina Gniezno zaprasza na
WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE

które odbędzie się w dniu 20.04.2022 (środa) w Centrum Kultury Scena To Dziwna

ul. Franklina Roosevelta 42.

Porządek obrad:

w I terminie godz. 17:30

w II terminie godz. 18:00

PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZEBRANIA
SPRAWOZDAWCZEGO ROD

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór Przewodniczącego i Prezydium zebrania. Wyznaczenie protokolanta.
 3. Zatwierdzenie regulaminu walnego zebrania sprawozdawczego.
 4. Zatwierdzenie porządku obrad.
 5. Wybór Komisji Mandatowej oraz Uchwał i Wniosków
 6. Sprawozdanie Zarządu ROD z działalności za 2021 rok (merytoryczne i finansowe).
 7. Sprawozdanie Komisji Mandatowej.
 8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ROD za 2021 rok.
 9. Ocena działalności Zarządu ROD za 2021 rok przez Komisję Rewizyjną ROD wraz z wnioskiem.
 10. Dyskusja.
 11. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków, przedstawienie projektów uchwał i głosowania w sprawach:
  1. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu ROD za 2021 rok.
  2. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2021 rok.
  3. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ROD za 2021 rok.
 12. Projekt planu pracy na 2022 rok.
 13. Projekt preliminarza finansowego ROD na 2022 rok.
 14. Ocena preliminarza finansowego ROD na 2022 rok przez Komisję Rewizyjną ROD.
 15. Dyskusja.
 16. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków, przedstawienie projektów uchwał i głosowanie w sprawach:
  1. Uchwalenie opłat ogrodowych i terminu ich wnoszenia w 2022 roku.
  2. Uchwalenie realizacji zadania inwestycyjnego (remontowego) w tym partycypacji finansowej działkowców.
  3. Uchwalenie planu pracy na 2022 rok.
  4. Uchwalenie preliminarza finansowego na 2022 rok.
 17. Sprawy różne.
 18. Zakończenie obrad.

Uprawnieni do udziału w walnym zebraniu PZD będą mogli zapoznać się z materiałami sprawozdawczymi w dniu 19 kwietnia 2022 r. w godzinach 17-18 w biurze ROD.

Zarząd

Z galerii

Kalina na FB

Dołącz do grupy na Facebook'u
Dyskutuj, dodawaj zdjęcia, ogłaszaj...

Przycinanie drzew

Profesjonalne przycinanie drzew z podnośnika koszowego
Waldemar Lewandowski
692-335-248

Wywóz szamba

Wywóz szamba
Waldemar Lewandowski
692-335-248