foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
ogrody.kalina@gmail.com
Kontakt

"KALINA"

Rodzinne Ogrody Działkowe

Kontakt

Rodzinny Ogród Działkowy
"KALINA"
Kalina, Gmina Gniezno
62-200 GNIEZNO
przegródka nr 17
NIP 784-15-67-513
e-mail: ogrody.kalina@gmail.com

Konto bankowe:
Bank Spółdzielczy w Gnieźnie 
59 9065 0006 0000 0000 1658 0001

Administrator strony: admin@kalina.gniezno.pl

Telefony Alarmowe

  • Służby ratunkowe:
    112
  • Obsługa elektryczna: 
    724 328 777
  • Dyżurny Policji w Gnieźnie
    47 772 12 11

UCHWAŁA Nr 7/2019

Walnego zebrania sprawozdawczego członków PZD ROD „KALINA” w Kalina gmina Gniezno z dnia 26.10.2021 r.  w sprawie wysokości opłaty ogrodowej i terminu ich wnoszenia w roku 2021

 

Walne zebranie sprawozdawcze działając na podstawie § 33 ust. 1 i 2 ustawy o ROD oraz § 64 pkt 7 Statutu PZD postanawia:

§ 1

Uchwalić opłatę ogrodową przeznaczoną na pokrycie kosztów funkcjonowania ROD tj. w szczególności na:

w roku 2021 w łącznej kwocie 1,10 zł. od m2 powierzchni użytkowanej działki w tym 0,09 zł. partycypacja (zgodnie z § 145 ust. 1 i 2 statutu PZD).

§ 2

Opłatę ogrodową wymienioną w § 1 wnoszą wszyscy działkowcy w ROD „Kalina” gmina Gniezno w terminie do dnia 31 grudnia 2021 roku.

§ 3

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

UCHWAŁA Nr 8/2021

Walnego zebrania sprawozdawczego członków PZDROD „KALINA” w Kalina gmina Gniezno z dnia 28.09.2021 roku.  w sprawie wysokości i terminu wnoszenia opłaty ogrodowej – opłata wodna w roku 2021

 

Walne zebranie sprawozdawcze ROD na podstawie § 33 ust. 1 i 2 ustawy o ROD, § 64 pkt 7 Statutu PZD oraz uchwały nr 57/2019 Krajowego Zarządu PZD z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zasad ustalenia i rozliczenia opłaty wodnej w ROD, postanawia:

§ 1

Uchwalić opłatę wodną w wysokości 30 złotych od działki.

§ 2

Opłatę wnosi się w terminie do dnia 31 grudnia 2021 roku.

§ 3

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Z galerii

Kalina na FB

Dołącz do grupy na Facebook'u
Dyskutuj, dodawaj zdjęcia, ogłaszaj...

Przycinanie drzew

Profesjonalne przycinanie drzew z podnośnika koszowego
Waldemar Lewandowski
692-335-248

Wywóz szamba

Wywóz szamba
Waldemar Lewandowski
692-335-248