foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
ogrody.kalina@gmail.com
Kontakt

"KALINA"

Rodzinne Ogrody Działkowe

Kontakt

Rodzinny Ogród Działkowy
"KALINA"
Kalina, Gmina Gniezno
62-200 GNIEZNO
przegródka nr 17
NIP 784-15-67-513
e-mail: ogrody.kalina@gmail.com

Konto bankowe:
Bank Spółdzielczy w Gnieźnie 
59 9065 0006 0000 0000 1658 0001

Administrator strony: admin@kalina.gniezno.pl

Telefony Alarmowe

  • Służby ratunkowe:
    112
  • Obsługa elektryczna: 
    724 328 777

Witam działkowców

W związku z tym, że w tym roku możemy również się nie spotkać na zebraniu sprawozdawczym chciałbym poprosić Działkowców (w imieniu Zarządu) o pomoc,

w sprawie podjęciu decyzji odnośnie wywozu śmieci z ROD „KALINA” w 2021 roku.

Na terenie ROD obowiązują 2 systemy wywozu odpadów tj. na podstawie umów z indywidualnymi firmami oraz na podstawie deklaracji, gdzie zarządy ROD będą mogły same wyliczać opłatę za śmieci. O tym, czy dany ROD będzie rozliczał wywóz śmieci na podstawie umowy czy też deklaracji będzie decydowała gmina. Jeżeli rada gminy podejmie uchwałę o odbieraniu odpadów z nieruchomości niezamieszkanych, na których powstają odpady komunalne, ogrody będą musiały rozliczać się na podstawie deklaracji. Jeżeli nie podejmie, to ogrody będą mogły rozliczać się na podstawie indywidualnych umów z wybranymi przez siebie firmami. 

Na dzisiaj wiemy, że jako Zarząd będziemy musieli podpisać umowę z wybraną firmą uprawnioną do wywozu śmieci.

W 2020 roku ceny gospodarki odpadami były średnio o 50,5 proc. wyższe niż w 2019 roku. W 2021 cena wywozu śmieci będzie o około 50 procent wyższe w stosunku do roku 2020. 

Więc:

1. Możemy pobrać w 2021 r. za śmieci segregowane na ROD KALINA od każdego działkowca 30 złotych miesięcznie czyli za okres od kwietnie do października byłaby to kwota 210 złotych doliczona do opłaty rocznej (opłaty tej nie uiszczali by działkowcy którzy mieszkają bądź przebywają cały rok na działce i mają podpisane umowy z gminą Gniezno – płaciliby oni 70 złotych za rok 2021 za sprzątanie terenu działek przez Gospodarza).

2. Możemy również realizować politykę wypracowaną w roku 2020 czyli obciążyć wszystkich działkowców opłatą 10 złotych miesięcznie od kwietnia do października czyli 70 złotych za 2021 rok w której to zawarte będą niżej wymienione usługi:

wywóz zielonego dwa razy w miesiącu (7 miesięcy),

utrzymanie porządku i czystości na terenie ROD KALINA przez gospodarza.

Czyli jak widzimy pozostałe odpady tj. papier, szkło, plastik, resztki jedzenia każdy działkowiec będzie musiał wywozić do pojemników w miejscu zamieszkania (gdzie ma podpisaną umowę na śmieci).

3. Można też zorganizować punkt odbioru śmieci w ogrodzie. Do odbioru worków dla poszczególnych rodzajów śmieci papier, szkło, plastik, resztki jedzenia w wyznaczonym na terenie ogrodu miejscu Zarząd ROD zorganizuje nadzór, wyznaczy daty i godziny otwarcia odbioru posegregowanych śmieci np. w soboty. Punkt odbioru będzie ogrodzony, zamykany a góra zabezpieczona siatką. Opłata wyniesie 180 złotych od działkowca (bez kosztów organizacji miejsca odbioru i zakupu worków). 

Chcąc podjąć właściwą i dobrą dla działkowców decyzję będziemy od 1 do 30 marca 2021 w środy od godziny 17 do 19 w biurze ROD KALINA prowadzić konsultacje i zbierać podpisy pod przedstawionymi propozycjami gospodarowania odpadami na terenie ROD KALINA. Opinie można też przesyłać na maila ROD oraz sms na telefon prezesa lub pani wiceprezes.

Zarząd

Z galerii

Kalina na FB

Dołącz do grupy na Facebook'u
Dyskutuj, dodawaj zdjęcia, ogłaszaj...

Przycinanie drzew

Profesjonalne przycinanie drzew z podnośnika koszowego
Waldemar Lewandowski
692-335-248

Wywóz szamba

Wywóz szamba
Waldemar Lewandowski
692-335-248